พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๘ ประกอบด้วย

๗ จังหวัด ๗๔ อำเภอ ๕๑๔ ตำบล ๔,๐๘๘ หมู่บ้าน พื้นที่ ๔๑,๕๖๕.๓๑ ตร.กม.

ประชากร ๔,๒๒๖,๘๗๐ คน สภ. ๑๑๖ แห่ง ตำรวจ ๑๑,๖๕๐ นาย อัตราส่วน ๑:๓๖๒

ระดับ ผกก.หน.สภ. ๙๙ สภ. (ปัจจุบัน)

  • ภ.จว.กระบี่ ๙ สภ.
  • ภ.จว.ชุมพร ๑๔ สภ.
  • ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๒๕ สภ.
  • ภ.จว.พังงา ๗ สภ.
  • ภ.จว.ภูเก็ต ๑๐ สภ.
  • ภ.จว.ระนอง ๗ สภ.
  • ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ๒๔ สภ.