หน่วยงานในสังกัด

101 หมู่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000

โทรศัพท์กลาง : 0-7740-5424

โทรสารกลาง : 0-7740-5425

Web site : school8.education.police.go.th

E-mail : pr.thang@police.go.th

 

ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์กลาง : 0-7561-1366

โทรสารกลาง : 0-7561-1301

Web site : - 

E-mail : krabi@police.go.th

 

ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์กลาง : 0-7751-1004

โทรสารกลาง : 0-7750-1309

Web site : -

E-mail : - 

 

ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์กลาง : 0-7534-1089

โทรสารกลาง : 0-7534-1054, 0-7354-1058

Web site : www.nakhonsipolice.go.th

E-mail : nakhonsri@royalthaipolice.go.th

 

ถนนบริรักษ์บำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์กลาง : 0-7641-2075

โทรสารกลาง : 0-7641-1328, 0-7641-4346

Web site : www.phang-police.com

E-mail : phangnga@police.go.th

 

321/123 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์กลาง : 0-7621-2046

โทรสารกลาง : 0-7621-6922

Web site : www.phuketpolice.org

E-mail : phuket@royalthaipolice.go.th 

 

182/17 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์กลาง : 0-7781-1986

โทรสารกลาง : 0-7781-1987

Web site : www.ranong.police.go.th

E-mail : ranong@royalthaipolice.go.th 

 

198 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100 

โทรศัพท์กลาง : 0-7735-5678

โทรสารกลาง : 0-7735-5887

Web site : https://suratthanip8.wixsite.com/police

E-mail : suratthani@royalthaipolice.go.th