ฝ่ายอำนวยการ ๖

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง ปริญดา สุปันตี
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์  มุสิก
สว.(งานงบประมาณ)  
สว.(งานการเงิน)  
สว.(งานบัญชี)  
สว.(งานธุรการ) ร.ต.อ. สุวิทย์ ทองอนันต์