(03/08/60) ประชุมติดตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 8