เบอร์โทรภายใน

ลำดับ

สถานที่

เบอร์โทร

1

นว.ผบช.ภ.8

881

2

สนง.ผบช.ภ.8

882

3

สนง.รอง ผบช. 1-3

883

4

สนง.ผบก.อก.ภ.8

828

5

ผกก.ฝอ.1

101

6

ฝอ.1 (ธุรการ, กำลังพล)

104

7

ฝอ.1 (สวัสดิการ, อบรม)

107

8

ผกก.ฝอ.2

201

9

ฝอ.2

204

10

ผกก.ฝอ.3

301

11

ฝอ.3 (ธุรการ, แผนความมั่นคง)

304

12

ฝอ.3 (แผนอาชญากรรม, วิจัยและประเมินผล)

306

13

ผกก.ฝอ.4

401

14

ฝอ.4 (ธุรการ)

404

15

ฝอ.4 (จัดซื้อจัดจ้าง)

406

16

ผกก.ฝอ.5

501

17

ฝอ.5

505

18

ผกก.ฝอ.6

601

19

ฝอ.6

604

20

ผกก.ฝอ.7

701

21

ฝอ.7 (ธุรการ)

704

22

ฝอ.7 (วินัย, ร้องเรียน)

706

23

ผกก.ฝอ.8

503

24

ฝอ.8

804

25

ผกก.ฝอ.9

891

26

ฝอ.9

895

27

สื่อสาร

890