พระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

 

 ดาวน์โหลด วีดีโอนี้gold line