ต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ ภ.๘ และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.๘ ได้ต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชาซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ ภ.๘ และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค ๑)/ผอ.ศพดส.ตร. เดินทางมาประชุมเร่งรัดและแนะนำการปฏิบัติการดำเนินการคดีค้ามนุษย์ ในพื้นที่ ภ.๘ โดยได้ร่วมประชุมที่ห้องสโมสรไม้ขาว และห้องพุ่มพันธ์ม่วง พล.ต.ต.สรร พูลศิริ ผบก.สบร. และ Mr.Nixon L.Frederick ผู้อำนวนการโครงการ ILEA-Bangkok ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลังจากนั้น ผบช.ภ.๘ ได้เป็นประธานในการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.๘ ทุกท่าน และได้ชี้แจงฯ มอบหมายนโยบายการปฏิบัติตามแนวทางของ ภ.๘, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.๘ และหน่วยข้างเคียง ร่วมรับฟัง รับปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน