โครงการตำรวจบ้านเรา พิทักษ์ถิ่นเกิด

      พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.๘ ประธานในพิธีจัดโครงการ : ตำรวจบ้านเรา พิทักษ์ถิ่นเกิด: นำคณะ รอง ผบช.ภ.๘, ผบก.อก.ภ.๘, ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๘, ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๘ และคณะ ก.ตร.ในสังกัด ตำรวจภูธร ภาค ๘ ร่วมในโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป