พิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่างๆ และประชาชนผูให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๒

     วันนี้ ๑๗ ต.ค.๖๒ แต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ภ.๘ ภูเก็ต พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ.๘ ได้นำข้าราชการในบังคับบัญชา สังกัด ภ.๘ ร่วมพิธีสงฆ์ ฯ และพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่างๆ และประชาชนผูให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๒ มีข้าราชการตำรวจร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน