ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๘ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

     วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุตรน้ำเพชร หอประชุมตึกชัยจินดา ภ.๘ ภูเก็ต พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ.๘ ประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๘ โดยมี รอง ผบช.ภ.๘ ,ผบก. และข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ สว.- รอง ผบก. ในสังกัดเข้าตำรวจภูธรภาค ๘ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
     เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุตรน้ำเพชร หอประชุมตึกชัยจินดา ภ.๘ ภูเก็ต พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ.๘ ประธานประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๘ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมี รอง ผบช.ภ.๘ ผบก. รอง ผบก.,ผกก.,และหัวหน้าหน่วยต่างๆ ในสังกัดเข้าตำรวจภูธรภาค ๘ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน