ทดสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรฯ

          วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น.พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ.๘ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต..พงษพันธ์ุ วรรณภักตร์ รอง ผบช.ภ.๘ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ทดสอบความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน)ในการดำเนินการสอบ(ข้อเขียน)คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรฯ โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบเรียบร้อย ณ สถานที่สอบจำนวน ๒ แห่งในพื้นที่ จว.สุราษฏร์ธานี ได้แก่โรงเรียนสุราษฏร์ธานี และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา