กิจกรรมวันปีใหม่ประจำปี ๖๓ "คนสำราญ งานสำเร็จ"

     วันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ประจำปี ๖๓ "คนสำราญ งานสำเร็จ" ภายในงานได้มีการแสดงของข้าราชการตำรวจฯ และมอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ