การประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

        วันนี้ ๒ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องบุตรน้ำเพชร หอประชุมชัยจินดา ภ.๘ ภูเก็ต พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ.๘ เป็็นประธานการประชุมบริหาร ภ.๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี รอง ผบช.ภ.๘, ผบก., ผกก. ในสังกัด ภ.๘ และข้าราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม มีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙