ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

     วันที่ ๓ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล รอง ผบช.ภ.๘ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่วนหน้า (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ภูเก็ต) (ศบค.ภก.สน.) 

     โดยมี พ.ต.อ.ชาณุชาญ ชลสุวัฒน์ รอง ผบก.ภูเก็ต , พ.ต.อ.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ  ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ พร้อมได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ