ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙

 

     วันที่ ๓ เม.ย.๖๓  เวลา ๑๖.๑๐ น. พล.ต.ต.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์ รอง ผบช ภ.๘ ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผบช.ภ.๘ ให้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่รับผิดชอบ

     โดยออกตรวจมาถึงจุดตรวจนาเหนือ ถ.เพชรเกษม ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ( เขตติดต่อจังหวัดพังงา) พบ พ.ต.ท.ไมตรี นักธรรม รอง ผกก.ป.สภ.อ่าวลึก ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง,สาธารณสุขและขนส่ง อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดี จึงได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้

                    ๑.ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ศปม.ตร. , ศปม.ภ.๘ และ คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

                    ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องสวมหมวก,หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา เน้นเจ้าหน้าที่ฯที่ใกล้ชิดประชาชนให้สวมเสื้อกันฝน รวมถึง face shield ตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๒ เมตร
                    ๓.ให้ใช้กิริยาท่าทางที่สุภาพ

     สอบถามกำลังพล ทราบว่า มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ไม่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กล่าวชมเชิญเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล และได้ออกตรวจต่อไป