ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนการบริหารราชการ ภ.๘

      วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.๘  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการตำรวจหน่วยในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน