การตรวจสอบ ด้าน P,M และ IT เรื่องการควบคุมอาวุธปืนของหน่วยงาน